Vertrouwenspersoon

Zorg voor een gezonde werkplek met een extern vertrouwenspersoon
Discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of agressie op de werkvloer: het gebeurt vaker dan je denkt, maar het zou niet mogen gebeuren. Een veilige werkomgeving is een basisrecht. Als werkgever is het jouw plicht om dat te garanderen. Een vertrouwenspersoon is er om dit grensoverschrijdend gedrag aan het licht te brengen en daardoor het effect op de slachtoffers te beperken. Werknemers die sociale onveiligheid ervaren melden zich namelijk vaker ziek en voelen zich meer onzeker in hun werk, en dat kan weer leiden tot arbeidsconflicten of zelfs ontslag.

Waarom een extern vertrouwenspersoon?
Wanneer een werknemer met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt, is het belangrijk dat hij of zij zijn of haar verhaal bij iemand kwijt kan. Want als daar geen ruimte of mogelijkheid voor is, kunnen de emoties hoog oplopen en kan het gaan escaleren. Misschien worden de media zelfs opgezocht. Een extern vertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat los van de organisatie. Daardoor is er geen sprake van een machtspositie.

Steeds meer bedrijven kiezen voor een extern vertrouwenspersoon om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daar hebben zij verschillende redenen voor. Dat kan zijn om voor helderheid te zorgen op dit gebied, om het huidige preventiebeleid kwalitatief op orde te krijgen, om te adviseren, om personeel of de OR voor te lichten, om een intern vertrouwenspersoon te helpen met een ingewikkelde case of met eentje waar de onafhankelijkheid in het gedrang komt.

Schakel mij in als extern vertrouwenspersoon
Je kunt mij structureel of eenmalig inschakelen als vertrouwenspersoon. Ik kan snel op de werkvloer aanwezig zijn om transparantie te bieden, een veilige werksfeer te bereiken, imagoschade te beperken of voorkomen en te handelen volgens de huidige wet- en regelgeving. Dat doe ik integer, waardig en oplossingsgericht, met een netwerk dat ik in kan schakelen als er andere stappen nodig zijn.

Dankzij een extern vertrouwenspersoon weten werknemers en directies zich gesteund en kunnen ondernemers hun tijd besteden aan ondernemen. Een vertrouwenspersoon is er voor alle vertrouwens- en integriteitskwesties en wordt waarschijnlijk zelfs wettelijk verplicht. Bereid je bedrijf voor!